2017 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu

biyoloji öğretmenliği taban puanları 2019

2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

9-Bölgesel Kalkınma Projeleri