2018 KPSS Önlisans ve Orta Öğretim (Lise) Konuları

GENEL YETENEK

baun endüstri mühendisliği

 • düşüncenin akışını bozan cümle
 • anlatım teknikleri
 • kelime anlamı
 • tek paragrafa bağlı sorula
 • ondalık sayılar
 • cümle anlamI
 • ikinci paragrafın başladığı cümle
 • paragrafta okuduğunu anlama
 • dil bilgisi yeteneğin
 • paragraf tamamlama
 • sözel mantık
 • üslü ifadeler
 • rasyonel sayılar
 • tek bilinmeyenli denklem
 • köklü ifadeler
 •  çift bilinmeyenli denklem
 • mutlak değer
 • gerçek sayılarda sıralama
 • modüler aritmetik
 • çarpanlara ayırma
 • şekil okuma
 • fonksiyonlar
 • asal sayılar
 • kümeler
 • problemler
 • olasılıklar
 • işlem
 • geometri
 • eşitsizlikler
 • aritmetik geometri

GENEL KÜLTÜR • Abbasiler
 • Osmanlı Tarihi
 • Asya Hun Devleti
 • Türkiye’de bölgeler ve özellikleri
 • Türkiye’de tarım ve hayvancılık
 • Selçuklular
 • Türkiye’de dağlar ve göller
 • Türkiye’de ovalar
 • Türkiye’de akarsular
 • İklim ve bitki örtüsü
 • Türkiye’de turizm ve endüstriyel ekonomi
 • İnkılap Tarihin
 • Türkiye’de ulaşım ve kara yolları
 • Rüzgar enerjisi
 • Sanat ve film tarihi
 • Paralel ve meridyenler
 • Anayasa ve hukukun
 • Yakın Tarih
 • Güncel bilgiler
 • Coğrafi genel kültür