2018 TYT Soruları Kolay Mı Olacak Zor Mu ?

2018 TYT Soruları Nasıl Olacak? 2018 TYT Soruları Kolay mı Olacak Zor mu? 2018 TYT Soruları eleyici mi olacak ?

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’nin TYT soruları yayınlandı. Soruları değerlendiren eğitim uzmanları, soruların genel olarak kolay olduğunu, değişikliğin matematikte olduğunu ancak eleyici bir sınav olmayacağını kaydetti.Temel Yeterlilik Testi’nin TYT soruları yayınlandı. Soruları inceleyen uzmanlar soruların kolay olduğunu ve eleyici olmadığını ifade ettiler.Özellikle Fen ve Sosyal dersler YGS den çok farklı olmaması dikkat çekici. Türkçe dersinde dil bilgisi ön plana çıkmakla birlikte paragraf soruları ağırlığını korumakta.  Matematik   adına klasik bir YGS’den çok kolaylaştırılmış bir ALES sınavı tarzında sorulmuş. Öğrencilerin okuduklarını anlama açısından soruların çözümü zaman alabilir fakat sorular zor değil.TYT’de yer alacak 120 soruyu, Anabilim Eğitim Kurumları Zümre Başkanları açıklanan örnek sorular üzerinden her ders için ayrı değerlendirdi:

TYT TÜRKÇE SORULARI

Her ne kadar TYT Türkçenin, anlamdan oluşacağı, dil bilgisi sorularının olmayacağı söylenmiş olsa da durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Geçen yılın YGS Türkçe sorularında yazım kuralları, noktalama dâhil 6 tane olan dil bilgisi soruları TYT Türkçede 13 soruya çıktı. Geçen yıllarda dil bilgisi soruları birkaç kazanım birleştirilerek sorulurken TYT’de tek kazanım üzerinden sorular olduğu görüldü. Genel olarak bakıldığında soruların zor olmadığı orta ve kolay düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak alışık olunmayan soru tipleri olduğundan sınav öğrencilere zor gelebilir. Dil bilgisinin çokluğu da öğrencileri zorlayacaktır.TYT SOSYAL BİLİMLER

COĞRAFYA

bilgi ve belge yönetimi taban puanları 2018

TYT Coğrafya Testi Soruları, beklenildiği gibi YGS formatına uygun sorulardan sorulmuştur. Konular yine 9. ve 10. sınıfların kazanımlarından sorulmuştur. Kazanımların yine harita bilgisiyle pekiştirdiği sorular dikkati çekmektedir. ÖSYM yine coğrafya sorularında konuların harita üzerinde ifade edilmesinin önemli olduğunu ve bu uygulamanın TYT coğrafya sorularında da devam edeceğinin ipucunu vermiştir. Bunun yanında YGS coğrafya sorularından bazıları doğrudan yorumla çözülebilirken; TYT coğrafya örnek sorularında ilgili kazanımın temel bilgisi olmadan çözülemeyeceği izlenimi edilmiştir. Bu durum yeni sınavda bilgi düzeyinin önemini daha da arttırmıştır.TARİH

Daha önceki yıllarda sorular daha yoruma açık ve ve bilgiden çıkarım yapılarak sorulmaktaydı. Yayınlayan sorular bilgiye dayalı bir şekilde çeldiricisi iyi çalışılmış sorular bulunmakta. 2 soru bilgiye dayalı,3 soru yoruma dayalı sorulardır. Soru sayısı az olduğundan önceki yıllarla ilişkilendirmek mümkün olmamak kaydıyla beklenen konulardan gelmiştir.
YGS formatına uygun sorular sorulmuştur. (İlk Türk Devletleri, Osmanlı Kültür Medeniyeti, Milli mücadele)

FELSEFE

Felsefe soruları, önceki yıllarla kıyaslandığında çok büyük bir fark göstermiyor. Verilen paragraftan bilgiye dayalı yorum yapılması bekleniyor. Eski YGS sorularına benzemekle birlikte, verilen seçeneklerin çeldirici olması öğrencileri zorlayabilir.
Konu dağılımı, felsefenin anlamı, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi ve bilgi felsefesi ünitelerinden yapılmıştır. Beklenilen dışında bir durum yoktur

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

TYT, YGS formatında soru örneklerinden oluşuyor.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden geçen seneki YGS’de de 5 soru vardı. TYT’de de 5 soru var. Yani soru sayıları aynı. YGS’deki sorular, bilgi+yorum soruları şeklindeydi. TYT’de de aynı.
TYT soru örneklerindeki dağılma gelince;
16. Soru: Hac ve Umre konusuyla ilgili. Tamamen bilgiye dayalı bir soru.
17. Soru: Kader-irade ve sorumluluk konusuyla ilgili yorum sorusu.
18. Soru: Ahlak konusuyla ilgili yorum sorusu
19. Soru: Peygamberlere iman konusuyla ilgili tamamen bilgi sorusu.
20. Soru: Kur’an-ı Kerim ve Yorumu konusuyla ilgili. Bilgi-yorum sorusu şeklinde.

eski yunan dili ve edebiyatı

TYT FEN BİLİMLERİ

FİZİK

TYT fizik örnek sorularında ilgili kazanımın temel bilgisi olmadan çözülemeyeceği gözlemlenmiştir.
konuların dağılımı 9-10.sınıf seviyesinde olup , beklentiyi karşılamaktadır. Bildiğini yorumlayabilen öğrenciler için sorular basit gelebilir. Basitliğini yanlış yorumlayıp , içinde başka anlamlar arayabilir.  Geçen yılların YGS tarzına çok benzer olan  örnek sorulara bakarak planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA

Örnek sorular, 9 ve 10. Sınıf konularından seçilmiş. Bilgi içeren ama zorlamayan sorular. Kimyasal terimlerin iyi bilinmesi gerekiyor. Geçen yılın YGS sorularına göre daha seçici. Normal bir çalışma temposu ile yol alan öğrencilerin rahatlıkla başarılı olabileceği sorular.

BİYOLOJİ

Örnek sorular geçen yılların YGS tarzında olup sorulan 6 sorunun 4 tanesi bilgi, 2 tanesi yorum sorusudur. Sorular 9. ve 10. sınıf müfredatından seçilmiştir. Bilgi soruları kolay ve en temel biyoloji bilgilerini içermektedir. Grafik yorumlamayı gerektiren bir soru niteliği açısından seçicidir. Biyolojiye düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır.

ingilizce öğretmenliği 2016 taban puanları

MATEMATİK VE GEOMETRİ

Matematik soruları alan bilgisiyle birlikte mantık yürütme, okuduğunu anlama ve muhakeme etme üzerine tasarlanmıştır. Herhangi bir kazanımdan soru sorulacaksa önce o kazanım bilgisi verilmiş, soru buna paralel olarak sorulmuştur (örneğin standart sapma sorusu gibi). İşçi havuz, hareket problemi gibi klasik problem çözme yerine öğrencinin daha çok akıl yürüterek çözeceği problemler ortaya konulmuştur. Buradan anlaşılıyor ki TYT kendine güvenen sözel öğrencisinin sınavda çok rahat matematik çözebileceğini gösteriyor. Eşit ağırlık ve sayısal öğrencileri soruları genel olarak zorlanmadan çözebileceklerdir. Alışılmışın dışında bir sınav değil fakat sözel yönü kuvvetlendirilmiş bir sınav.
Klasik bir geometri sorusu gözlenmiyor. Geometriyi daha çok problemin içinde yoğurulmuş halde sormuşlar. Geometri sorularının bir hikayesi var ve öğrencinin soruyu kafasında daha kolay canlandırması sağlanmış. Analitik düşünmede zorlanan öğrencilerin soruları kafasında canlandırması daha kolay olacaktır.