2018 Yeni Açılan Üniversite, Fakülte, Yüksekokullar ve Bölümler

6 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 8 üniversitede 9 yeni fakülte veya meslek yüksek okulu açılırken 3 üniversitede de 3 fakülte veya yüksek okul kapatıldı.

Kurulanlar; • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Bilişim Enstitüsü,
 • Amasya Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Gülhane Hemşirelik Fakültesi ve Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
 • Sakarya Üniversitesinde İşletme Enstitüsü,
 • Selçuk Üniversitesinde Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

2018 yeni açılan bölümlerKapatılanlar;

 • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Turizm Fakültesi,
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu kapatıldı.

2018 kapatılan bölümler