Binom Açılımı Konu Anlatımı

Binom Açılımı Konu Anlatımı

TANIM

n doğal sayı olmak üzere,

eşit ağırlık taban puanları 2019eşitliklerine binom açılımı denir.

sayılarına binom kat sayıları denir.

 ifadelerinin her birine terim denir.

 ifadesinde  kat sayı, xn–1 ile yr terimin çarpanlarıdır.

Kural

 (x + y)n açılımında n + 1 tane terim vardır. (x + y)n açılımında her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n sayısına eşittir.

 (x + y)n ifadesinin kat sayılarının toplamı x ile y yerine 1 yazılarak,

(1 + 1)n = 2n bulunur.

ayak hastalıkları uzmanı taban puanları

 (x + y)n ifadesinin açılımındaki sabit terimi bulmak için x ile y yerine 0 yazılır.

 (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde baştan r + 1 inci terim:

 (x + y)2n nin açılımındaki ortanca terim: