Binom Açılımı Konu Anlatımı

Binom Açılımı Konu Anlatımı

TANIM

n doğal sayı olmak üzere,eşit ağırlık taban puanları 2019eşitliklerine binom açılımı denir.sayılarına binom kat sayıları denir.

 ifadelerinin her birine terim denir.

 ifadesinde  kat sayı, xn–1 ile yr terimin çarpanlarıdır.Kural

 (x + y)n açılımında n + 1 tane terim vardır. (x + y)n açılımında her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n sayısına eşittir.

 (x + y)n ifadesinin kat sayılarının toplamı x ile y yerine 1 yazılarak,

(1 + 1)n = 2n bulunur.

ayak hastalıkları uzmanı taban puanları

 (x + y)n ifadesinin açılımındaki sabit terimi bulmak için x ile y yerine 0 yazılır.

 (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde baştan r + 1 inci terim:

 (x + y)2n nin açılımındaki ortanca terim: