Boşanma Avukatı Arıyorsanız Çetinkaya Hukuk Bürosu Doğru Yer

Evlilik ve evliliği sona erdiren tüm durumlar Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Boşanma hükümleri, Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre boşanma davası eşlerden birisinin yerleşim yeri ya da davadan önce son altı aydan beri birlikte ikamet ettikleri yerleşim yerindeki Aile Mahkemelerinde açılır. Boşanma avukatı bu süreçte davayı açar, gerekli hukuksal süreçleri yönetir. Uzman boşanma avukatı bu süreçlerin doğru yönetilmesi, davada tarafların mağdur olmaması ve haklarını alabilmesi açısından önem taşır. Boşanma avukatı arıyorum diyorsanız siz de Çetinkaya Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir ve deneyimli boşanma avukatlarından randevu alabilirsiniz. Boşanma avukatı İstanbul avrupa yakası ve boşanma avukatı anadolu yakası için Çetinkaya Hukuk Bürosu doğru adrestir. Boşanma avukatı telefon numarasına iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz. Boşanma İçin Nereye Başvurulur? Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma İçin Nereye Başvurulur? Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım? Boşanma İşlemleri Nelerdir, Nasıl Yürütülür? sorularınıza cevap bulmak için Çetinkaya Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Medeni Kanuna göre boşanma davası eşlerden birini yerleşim yeri ya da davadan önceki altı ay boyunca birlikte ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemelerinde açılır. Eğer bu yerde Aile Mahkemesi yoksa Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar. Boşanmak isteyen eş, boşanma davasını Medeni Kanun’da yer alan boşanma nedenlerinden en az bir tanesine dayalı olarak hazırlayacağı boşanma dava dilekçesi ile Aile Mahkemesine başvurmalıdır. Boşanma davası açmak için dilekçe ve diğer evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna verilmelidir. Tevzi bürosunun hesapladığı harç ve masraflar davacı tarafından ödenmelidir. Boşanma davası bu şekilde açılır. Boşanma davası, davanın durumu ve mahiyeti gereği taraflara çeşitli sorumluluklar yükler. Dava için tarafların bazı delillere başvurması ve kanunlar tarafından belirlenen sürelere uyması gerekir. Bu uzun süreci daha kısa hale getirmek ve hakların korunmasını sağlamak için mutlaka uzman boşanma avukatı ile süreç yürütülmelidir.

Boşanma İşlemleri Nasıldır?

Boşanmak isteyen eş, boşanma kaynaklı hak ve yükümlülüklerini öğrenmek için mutlaka hukuki destek almalı ve bir boşanma avukatıyla çalışmalıdır. Boşanma nedenlerini yazdığınız dilekçeyle açılan davada sürelere uyma, delil bildirimi, davalının cevabına cevap, delillere yönelik mahkemeyi aydınlatma gibi yükümlülükleri boşanma avukatı eşliğinde yapabilirsiniz. Değişen kanun maddelerinin takibi açısından bu doğru olacaktır.eskişehir anadolu üniversitesi taban puanları 2018

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası açma ücreti başvuru harcı, yargılama giderleri ve avukat ücretleri gibi ücretler vardır. Yargılama giderleri; boşanma davası dilekçesinde belirtilen tanıkların sayısı, sunulan deliller, boşanma davasının türüne göre farklılık gösterir. Boşanma davasında, boşanmayla birlikte talep edilen kalemler niteliğine göre farklı bir şekilde fiyatlandırılır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka talepleri ayrıca harçlandırılmaz. Fakat ziynet eşyası iadesi talebi ve boşanma feri niteliğinde olmayan maddi zarar ayrıca harca tabidir. Boşanma avukatınıza tüm taleplerinizi belirttiğiniz zaman yasal harç ve giderler net olarak hesaplanır. Boşanma avukatı ücreti ise boşanma avukatı ile yapılan ücret sözleşmesinde belirtilir.

coğrafya 2 konuları

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları, Aile Mahkemesi tevzi bürosuna boşanma dilekçesi ve gerekli evrakların verilmesi ile açılır. Bunun için vezneden harç ve yargılama giderlerinin ödenmesi gerekir. Mahkemeye dosyanızın tevzi edilmesi sonrasında mahkeme tarafından dilekçe ve dava koşulları incelenir ve tensip zaptı hazırlanır. Tensip zaptının bir sureti davacıya diğer sureti boşanma dilekçesiyle birlikte davalıya tebliğ edilir. Tensip zaptında birçok ihtar yer alır. Davalı tüm cevap ve delillerini 2 hafta süresinde bildirmelidir. Mahkemeye verilen cevap dilekçesi daha sonra davacıya tebliğ edilir ve davacı 2 haftalık süreçte cevaba cevap dilekçesi sunar. Daha sonra bu dilekçe davacıya tebliğ ettirilir ve 2 haftalık süreçte cevaba cevap dilekçesi sunar. Davacının dilekçesi bu defa davalıya tebliğ eder ve 2 hafta içinde ikinci cevap dilekçesi sunulur. Bu sürece dilekçeler teatisi denir. Dilekçeler teatisi işlemi bittiğinde mahkeme ilk duruşmayı belirler. Burada ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada deliller, uyuşmazlık konuları, sulh olup olmama gibi konular tartışılır. Bu aşamadan sonra artık dava esası kısmına geçilir. Genel olarak boşanma davaları için en az 3 aylık bir süre gereklidir.

girne amerikan üniversitesi diş hekimliği

Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma sebeplerini içeren bir dilekçe yazmanız gerekir. Bu dilekçeye nüfus cüzdanı fotokopisi ve delil listesini ekleyerek sunmanız gerekir. Türk vatandaşı olmayan fakat Türkiye’de evlenen kişiler boşanma davası açacaksa boşanma davasında mahkeme, tarafların evli olduğunu belirlemek için davacı eşin dilekçesinin yanında evlilik belgesi yani aile cüzdanını da mahkemeye sunması gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Bir boşanma davasının düşmesi için bir tarafın davayı takip etmemesi ya da açılan davadan feragat etmesiyle mümkündür. Eğer davacı eş, davasından vazgeçmiyor, feragat etmiyor ya da taraflar anlaşsa bile dosyanın hızlı bir şekilde kapatılması için boşanma avukatına başvurmak gerekir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Boşanma koşulları da dava türüne göre değişir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma kararı alınması için usulüne uygun açılan boşanma davası, kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden asgari birine dayandırılmalıdır. Boşanma nedenlerinin ispat edilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında ise tarafların ortak iradesi esastır. Taraflar  hakim karşısında baskı altında kalmasızın anlaşarak boşanmak istediklerini beyan etmelidir ve taraflarca hazırlanan protokolün hakim onayından geçmesi gerekmektedir.

https://www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati/