DERS ve MÜZİK

Ders ve Müzik

Hayatımızın bir parçası haline geldi telefonlar. Biz nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Sadece telefon değil bizimle beraber gelen; bir fotoğraf makinesı ve kamera, hesap makinesi, bilgisayar, haritalar, müzik set ve dahası…

bilişim sistemleri mühendisliği sıralamaBunların arasından dikkat çekeceğim ders ile ilişkilendireceğim konu müzik. Küçücük bir alete binlerce şarkı sığdırabiliyoruz. Ve yaşamın her aşamasında bizimle beraberler. Özellikle ders çalışırken kulağımızda kulaklık ile tındır mıngır…

Bazı öğrencilerim ders çalışırken müziği odaklanma unsuru olarak görüyor. Ve şarkı dinleyerek soru çözüyor, ders çalışıyor. Belli ki ders çalışırken rahatsız olmuyor ve verimde alıyor.

E bu güzel bir şey neden bununla ilgili yazı kaleme alıyorum?

Fark edemediğimiz bir şey var. Ona dikkatleri çekmek istiyorum. Öğrencim ders çalışma ile müziği bir bütün haline getiriyor. Artık öyle ki müzik ders çalışmanın bir parçası haline geliyor. Ve ders çalışmanın olmazsa olmazlarından oluyor.

Sınav günü gelip çattığında müzik ile ders çalışmaya alışmış olan, ırmağının akışına türküleri ile coğrafya çalışan, mehter ile tarih çalışan öğrencim sınav anı bir eksiklik hissedecek. Çalışırken dinlemesi gereken müzik, gerçek sınavda olmayacak. Olmazsa olmaz haline getirdiği müzikler olmayınca da sınavda bir şeyler eksik gidecek. Soru çözmeye odaklanması için gerekli olan müzik olmayınca adaptasyon sorunu yaşayabilecek. Ve bu durum sınav için olumsuz bir başlangıç olabilir.

Oysa ders çalışmak saf ve sade bir etkinliktir. Faydalı gibi görünen pek çok unsur, özünde bize zarar verebilir.  Öğrencilerim ne kadar sade ve gösterişten uzak ortamlarda ders çalışırlarsa o kadar amaca uygun bir etkinlik bulunurlar. Mümkünse sade bir masa, kalem, silgi ve ders materyalleri yeterli gibi düşünüyorum. Çünkü gerçek sınavda ki ortam bunlardan ibaret….

MEHMET TOPLU

REHBER ÖĞRETMENİ