Doğrusal Hareket Konu Anlatımı

Doğrusal Hareket Konu Anlatımı

Düzgün Doğrusal (Sabit Hızlı) Hareket

Bir araç eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa hızı sabittir. Hız değişmediğinden a = 0 dır.
Bu hareketin grafikleri
(+) yönde düzgün doğrusal hareket için;

11.sınıf basit makineler konu anlatımıNOT: Konum – zaman grafiklerinin alanı hesaplanmazken,eğimleri hızı verir. Hız – zaman grafiklerinin altında kalan alan yerdeğiştirmeyi, eğim ivmeyi verir.
İvme – zaman grafiklerinde ise eğime bakılmaz, altta kalan alan hız değişimini verir.