Endüstri Mühendisliği 2.Röportaj

Osman Furkan Yankın İtü Endüstri Endüstri Mühendisliği nedir? Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para, enerji ve malzemenin en etkin kullanımını sağlayarak endüstriyel sistemleri tasarlayan, uygulayan ve yöneten bir bilim alanıdır. Dolayısıyla, Endüstri Mühendisleri, – Ürün ve hizmet üreten sistemlerin TASARIMINI yapar. – Sistemleri sürekli iyileştirerek, daha ETKİN ve VERİMLİ kullanılmalarını sağlar. – Her türlü sistemin verimli YÖNETİMİNİ sağlar. Bu bölümde verilen eğitimin içeriğini biraz tanımlar mısınız? Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para, enerji ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır. Endüstri Mühendisliği Bölümü, disiplinlerarası yaklaşımla, bütünleşik endüstriyel üretim ve hizmet sistemlerinin sosyal ve ekonomik boyutunu geniş bir çerçeveden algılayabilen, yalnızca sorunları çözme değil, öngörme yeteneğini de kazanmış, verimlilik ilkesi çerçevesinde bu sistemlerin tasarımını yapabilen ve sürdürebilen, geniş ufuklu, yaratıcı ve dinamik mühendisleri yetiştirmeyi hedefler Bu bölümü kimler, hangi özellikleri olan gençler tercih etmeli? Endüstri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar, uygular ve bu sistemleri yönetir ve geliştirir. Endüstri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması, uygulanması ve denetimidir. Dolayısıyla bu bölümü; Analitik ve pratik zekâsı gelişmiş, yaratıcı, karmaşık sistemleri kolaylıkla algılayabilen, sorgulama ve kıyaslama yapabilen, problem belirleme ve çözme becerisi olan, bilgisayar destekli çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın gençler tercih etmeli. Mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz, gençler arasında tercih edilme sıklığı nasıl? Endüstri mühendisliği önü açık mesleklerdendir. Özellikle arandıkları alanların çeşitliliği düşünüldüğünde iyi bir endüstri mühendisliği eğitimi alan kişinin iş konusunda diğer birçok alanla karşılaştırmalı olarak daha şanslı olacağı anlaşılabilir. Endüstri Mühendisliği eğitimi alan bir kişi karmaşık (kompleks) sistemlerin en iyilenmesi konusunda eğitildiği için imalattan hizmete hemen her sektörde istihdam edilme şansına sahip ender mühendislerdendir. Bu günün gelişen dünyasında, özellikle teknoloji ve bilgisayarların hayatın her kesiminde yaygın olarak kullanımları nedeniyle bu sistemleri özümlemiş mühendisler gelecekte öncelikle tercih edilecekler arasında olacaklardır. Bu kariyer fırsatları belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığından ve çalışan bir sistemin kurulup, geliştirilmesi ve işletilmesinin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesini, yakın ve uzak dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası yaygındır. Bölüm mezunlarına aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler, planlama, yönetim, finansman, bilişim, pazarlama, üretim işletmeciliği, ürün yöneticiliği, insan kaynakları gibi alanların istihdam için önde geldiklerini göstermektedir. Hemen her ölçekteki firma ve kuruluşta istihdam edillmektedirler. Ancak, ağırlık vermek gerekirse göreceli olarak gelişmiş imalat sektöründe ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda çalışırlar. Gençler arasında öncelikli seçilme nedeni böyle geniş ve heyecan verici bir kariyer fırsatı sunmasıdır. Mezunlar nerelerde çalışıyor? Bu alandan mezun olduktan sonra iş bulma oranı, imkanları nasıl, kısaca anlatır mısınız? Endüstri Mühendisliği mezunları özellikle endüstriyel sistemlerin kaçınılmaz olarak yer aldığı tüm özel ve kamu sektörlerinde verimliliği artırarak en etkin rekabetçi üretim sistemlerinin tasarımlanması, kurulması, işletilmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi için istihdam edilirler. Günümüzün gelişiminin en önemli etmeni sayılan bilişim ve bilgi teknolojilerini eğitimleri sırasında özümsemiş olan ve üretim ile verimliliğin artırılıp maliyetlerin düşürülmesinde bütünleşik sistem yaklaşımını benimsemiş bu mühendisler sektörün en aranılan mühendisleri arasındadır. Çalışma konuları nelerdir? Endüstri mühendisliği ilgi alanına genelde bütün örgütlü insan etkinliklerinin girdiği söylenebilir. Bunlar arasında bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insanla ve doğayla bütünleştirildiği sistemler önde gelir. Endüstri mühendisliği bu sistemlerin tasarlanması, planlanması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında öncü görevler üstlenir. Geniş ilgi alanı nedeniyle, – imalat sanayiinin her dalı – bütün hizmet sektörleri, – ekonomik planlama, – savunma, – genel ve yerel kamu yönetimi gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunur. Çalışma konuları arasında: – sistem modellemesi ve en iyilenmesi, – yöneylem araştırması ve optimizasyon, – bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri, – bilgisayar destekli imalat, bakım ve güvenilirlik sistemleri, – toplam kalite sistemi, – operasyon yönetimi, proje yönetimi, – uzman ve sezgisel sistem geliştirilmesi, – karar destek ve benzetim sistemleri, – tedarik zincirleri yönetimi, lojistik, stok kontrol, – ürün ve süreç tasarımı, – bilgi teknolojileri, bilgi yönetimi ve veri madenciliği sayılabilir.