Fizik Bilimine Giriş Konu Anatımı

Fizik Bilimine Giriş Konu Anatımı

A)Fiziğin Amacı,Diğer Bilimler ve Teknolojiyle İlişkisi
a)Fiziğin Amacı
Fizik kelimesi dilimize Yunancadan gelmiştir.Eski yunanca anlamı doğa olarak bilinmektir.Fizik evrendeki bütün soruların cevaplanabilmesi için kurulmuş analizlere dayalı bir bilim dalıdır..Fizik 16.yüzyıldan beri varlığını sürdüren bilim dalıdır.Diğer bilim dallarıyla karşılıklı etkileşim içinde’dir.Genel olarak amacına baktığımızda maddenin özelliklerini değişimlerini inceler.
b)Fizikte Diğer Bilimler
Diğer bilimler’e örnek verecek olursak:
-Fen Bilimleri
-Sosyal Bilimler
-Doğal Bilimler
-Matematiksel ve Bilgisayar Bilimleri gibi bilimler vardır.
c)Fiziğin Teknolojiyle İlişkisi
Fiziğin teknolojiyle ilişkisine geldiğimizde fizik her maddenin çalışımını sağlamlığını çürüklüğünü miktarını vb. her şeyi bilir.Bilmediği madde lerle deneyler yapar.Günümüz teknoloji çağındayız.Örneğin üst model telefon çıkacak özellikleriyle fizik ilgilenir.Çünkü hangi maddenin sağlam olduğunu biliyor.Nasıl işleneceğini biliyor.Bu yüzden fizik’in önemi çok büyüktür.

B)Bilimsel Bilginin Oluşumu
Bilimsel bilgi araştırmalar sonucunda oluşmuş; düzenlenerek,tekrar edilerek ve doğruluğu onaylanan bilgi demektir.
Bilimsel bilgi olgusaldır.Sürekli gelişir.Kesinlik kullanılır.Kanun ya da teori olabilir.Herkes tarafından kabullenilir.
a)Bilimsel Yöntem Basamakları:
İlk önce problem belirlenilir.Sonra nitel ve nicel gözlemler yapılır.Gözlemler sonucunda veri’ler toplanır.Hipotez kurulur.Hipotez kurulduktan sonra tahminler yürütülmeye başlar.Tahminler sonucunda kontrollü deneyler yapılır.Eğer kontrollü deneyler sonucu doğrulamıyorsa hipotez’e bir daha dönerek yeni hipotez yapılır.Kontrollü deneye gelene kadar tahminlerde bulunur.Kontrollü deney tekrar yapılır.Eğer sonuca ulaşılmassa bu işlem tekrarlanır.Eğer kontrollü deneylerde doğru çıkarsa gerçek bulunmuş olunur. Tekrarlanan deneylerde de cevap aynı çıkarsa problem teori olur.Bilim adamları tarafından da onaylanırsa kanun olur.

C)Fizikte Modelleme ve Matematik Kullanımı
a)Fizikte Modellemeler:
-Benzeştirme Modelleri
-Teorik Modeller
-Matematiksel Modeller
a1)Benzeştirme Modelleri:
En çok bu modelleme kullanılır.Fizikte modelleme ise bilinemeyen maddeleri bilinen maddeler gibi kullanmak’tır.Benzeştirme modeli öğrenilmesi çok zor olan olayların basit olaylara çevirilmesi’dir.İnsanların kolay anlayabilmesi için öğrenebilmesi için kullanılan model’dir.
a2)Teorik Modeller:
Olayı matematik’e dayanan
matematiksel olayları araştıran modelleme’dir.
a3)Matematiksel Modelleme
Matematiksel modelleme çevremizdeki bazı konuları veya bazı olayları bazı görünümleri matematik terimleriyle ifade etmemizi sağlar.
b)Fizikte Matematik Kullanımı
Fizik’te matematik futbolcu biri için ayak’tır.Neden diyecek olursanız,futbolcu ayağı olmadan maç yapamaz.Fizikte de aynı matematik olmadan işlemli sorular çözülemez.Bu yüzden matematik bu kadar çok önemlidir.D)Fizikte Ölçme,Birim ve Birim Sistemleri
a)Fizikte Ölçme
Fizikte ölçme olası facialara karşı çok önemlidir.Çünkü yanlış miktarda ölçülmeden yapılan bir deneyde zararlı olma ihtimali var.Bunun için her şey belirli ölçüde’dir. Bu sayede fizik gelişmiştir.

ankara başkent üniversitesi taban puanları

b)Fizikte Birim

BÜYÜKLÜK ADI
SEMBOLÜ
BİRİMİ (SI)
BİRİM SEMBOLÜ (SI)
TEMEL BİRİMLERLE AÇILIMI
ÖLÇME ARACI
TEMEL BÜYÜKLÜKLER
UZUNLUK
D, L, L, A, …
METRE
M
CETVEL, METRE
KÜTLE
M
KİLOGRAM
KG
TERAZİ
ZAMAN
T
SANİYE
S
SAAT, KRONOMETRE
AKIM ŞİDDETİ
İ VEYA I
AMPER
A
AMPERMETRE
SICAKLIK
T VEYA T
KELVİN
K
TERMOMETRE
IŞIK ŞİDDETİ
I
KANDELEA
CD
FOTOMETRE
TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER
ALAN
A VEYA S
METREKARE
M2
HACİM
V
METREKÜP
M3
DERECELİ SİLİNDİR
HIZ
V
METRE/SANİYE
M/S
TAKOMETRE
İVME
A
METRE/SANİYEKARE
M/S2
AKSELOMETRE
KUVVET
F
NEWTON
N
KG.M/S2
DİNAMOMETRE
MOMENT
M
NEWTON.METRE
N.M
KG.M2/S2
ENERJİ
E, U
JOULE
J
KG.M2/S2
İŞ
W
JOULE
J
KG.M2/S2
GÜÇ
P
WATT
W
KG.M2/S3
MOMENTUM
P
KİLOGRAMMETRE/SANİYE
KG.M/S
KG.M/S
İTME
I
NEWTON.SANİYE
N.S
KG.M/S
ELEKTRİK YÜKÜ
Q
COULOMB
C
A.S
ELEKTROSKOP
ELEKTRİK ALAN
E
NEWTON/COULOMB
N/C
KG.M/A.S2
ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
V
VOLT
V
KG.M2/A.S2
ELEKTROMETRE
ELEKTROMOTOR KUVVET
Ε
VOLT
V
KG.M2/A.S2
DİRENÇ
R VEYA R
OHM
Ω
KG.M2/A2.S2
OHMMETRE
GERİLİM
V
VOLT
V
KG.M2/A.S2
VOLTMETRE
SIĞA
C
FARAD
F
A2.S3 / KG.M2
MANYETİK ALAN
B
TESLA VEYA WEBER/M2
T
KG/A.S2
TESLAMETRE
MANYETİK AKI
Φ
WEBER
WB
KG.M2 /A.S2
ÖZİNDÜKSİYON KATSAYISI
L
HENRY
H
KG.M2/A2.S
ÖZ ISI
C
JOULE/KLİOGRAM.KELVİN
J/KG.K
M2/K.S2
ÖZ KÜTLE
D
KİLOGRAM/METREKÜP
KG/M3
UZAMA KATSAYISI
Λ
1/SANTİGRAD
1/0C
ERİME/BUHARLAŞMA ISISI
LE, LB
JOULE/KİLOGRAM
J/KG
M2/S2
BASINÇ
P
PASKAL
PA
KG./M.S2
BAROMETRE, MANOMETRE
AYDINLANMA ŞİDDETİ
E
LÜKS
LX
CD/M2
IŞIK AKISI
Φ
LÜMEN
LM
CD
YAY SABİTİ
K
NEWTON/METRE
N/M
KG/S2
AÇI
Φ, Α, Β, Θ
RADYAN
RAD
1
İLETKİ
FREKANS
F
HERTZ
HZ
1/S VEYA S-1
STROBOSKOP
AÇISAL HIZ
W
RADYAN/SANİYE
RAD/S
1/S

c)Fizikte Birim Sistemi
Fizikte birim sistemi SI birim sistemi kullanılıyor.

Fiziksel Büyüklük Birimin Adı Birimin Sembolü
Uzunluk Metre m
Kütle Kilogram kg
Zaman Saniye s
Elektrik Akımı Amper A
Termodinamik Sıcaklık Kelvin K
Işık Şiddeti Candela cd
Madde Miktarı Mol mol

Sorular:
1)Fizik kelimesi hangi dilden gelmiştir.
Cevap:Eski yunanca dan gelmiştir.
2)Fizikten başka bilimlere iki örnek veriniz.
Cevap:Fen bilimleri,Sosyal bilimler
3)En çok kullanılan modelleme hangisidir.
Cevap:Benzeştirme modeli
4)Fizikte ölçme olmazsa ne olur.
Cevap:Fizikte ölçme olmazsa kötü facialara yol açılır