HAYATLARA DOKUNAN BİR MESLEK : ERGOTERAPİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Bölümün Amacı : Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle  toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

Ergoterapistler kişi ve toplulukların  istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini  geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını  daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek  bu amaca  ulaşırlar.2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları 2019

Ergoterapistler,  katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel  yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal,  davranışsal ve yasal çevre  ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar.

Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının  veya hepsinin düzenlenmesi  ile  kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

mimarlık ygs kaç

adalet bölümü taban puanı

Ergoterapi Yaklaşım Örnekleri

 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite  ve yemek yeme gibi becerileri  mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesi (örneğin yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş için yöntemler, tek el yöntemi ile aktivite eğitimi vb.)
 • Aynı amaçla kendine yardım araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması (örneğin kavraması olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde dengesi ve uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, tekerlekli sandalye ve araba uyarlamaları vb.)
 • Çalışma kapasitesini geliştirici iş uyarlama programları ve  özürlü kişilerin mesleki rehabilitasyon çalışmaları ve iş koçluğu programları
 • Koruyucu ve erken müdahale programları ile toplum sağlığının gelişmesi ve yaşam kalitesi programları (İş yerlerinde bel ve boyun sağlığını ve meslek yaralanmalarını önleyici doğru duruş hareket alışkanlıkları, aktiviteve dinlenme prensiplerinin öğretilmesi, stres kontrol programları ve gevşeme eğitimlerinin verilmesi, okul programlarının uygulanması)
 • Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri (örneğin, yaşlılar ve engelliler  için evde düşmeyi önleyici, emniyetli ve bağımsız yaşamı kolaylaştırıcı  eşyaların yeniden yerleşimi, banyo,  tuvalet ve diğer odalarda tutunma barlarının yerleştirilmesi, tekerlekli sandalye kullananlar için rampaların ve diğer mimari düzenlemelerin yapılması)
 • Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi eğitimlerinin verilmesi ve çevresel düzenlemelerin yapılması.
 • Otizm, Serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda,  fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile fonksiyonel gelişim ve toplumsal katılımın artırılması
 • Nörolojik bozukluklarda bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar için özel tedavi yaklaşımlarının uygulanması
 • Psikiyatrik bozukluklarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal katılımı sağlayıcı iş ve uğraşı aktiviteleri
 • Romatizmal hastalıklarda eklem koruma eğitimleri; ev, iş ve sosyal yaşamda ergonomik düzenlemeleri ve bağımsız hareket tekniklerinin öğretilmesi
 • Engelli, yaşlı ve diğer toplum dışına itilmiş kişiler ve gruplar için aktivite eğitim modellerinin kullanımı (örneğin Kanada aktivite performans modeli, MOHO, PEO ve KAVA RİVER modelleri vb.)

İlgili alanları:

 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • LGBTİ bireyler
 • Mülteciler

İş Alanları

 • Hastaneler,
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Huzurevleri,
 • Okullar,
 • Fabrikalar,
 • Halk Sağlığı ve İş Sağlığı Merkezleri,
 • Hastaların Kendi Ev ya da İş Yerlerinde,
 • Özel Eğitim Kurumlarında,
 • Üniversite,
 • Adli kurumlar

(Bilgiler http://www.ergoterapi.hacettepe.edu.tr/ adresinden derlenmiştir)

BÖLÜMLE İLGİLİ 2016 YILI VERİLERİ

Bölümün ilk kurulduğu üniversite olan Hacettepe üniversitesi 416,340 MF-3 puanı ve 38.951 sıralama ile ilk sırada yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi MF-3 416,3409 38,951
Bezmiâlem Üniversitesi (Tam Burslu) MF-3 403,4188 46,582
Üsküdar Üniversitesi (Tam Burslu) MF-3 402,6249 47,061
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Tam Burslu) YGS-2 448,9656 47,626
İstanbul Medipol Üniversitesi (Tam Burslu) MF-3 401,2099 47,943
Bahçeşehir Üniversitesi (Tam Burslu) MF-3 395,6754 51,427
Biruni Üniversitesi (Tam Burslu) MF-3 395,2329 51,697
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Tam Burslu) YGS-2 426,8408 69,585