İşletme Mühendisliği Bölümü Röportaj

İşletme Mühendisliği bölümü, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında yalnızca İTÜ’de bulunan, 1977 yılında kurulmuş köklü bir bölüm. Program, mühendislik altyapısıyla donatılmış bir şekilde, modern işletmelerin üretim, yönetim, pazarlama ve finans gibi alanlarında hizmet verecek ve mühendis bakış açısıyla çözümler üretecek, girişimci ruhlu bireyler yetiştirmeyi, bunun için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

ardahan üniversitesi bölümleri

İşletme Mühendisliği bölümünün %30 İngilizce ve %100 İngilizce olmak üzere iki ayrı programı bulunuyor. İşletme Mühendisliği programının ilk yılında, tüm mühendislik programlarında ortak olan matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda ise öğrenciler istatistik, ekonomi, yönetim ve organizasyon, pazarlama, üretim alanlarına ilişkin dersler alırlar. Aynı yıllarda diğer mühendislik dallarına ait konularda aldıkları termodinamik, statik, teknik resim gibi derslerle mühendislik becerilerini kazanırlar. Programın omurgasını ise son iki sınıfta alınan derslerin iş hayatına ilişkin gerçek problemler için doğru çözümler geliştirilmesinde bir arada kullanılmasını hedefleyen tasarım dersleri oluşturur. Bu dersler, İşletme Mühendisliği  Tasarımı-1, İşletme Mühendisliği Tasarımı-2, Bütünleşik Sistem Tasarımı, Mühendislik Proje Yönetimi, Stratejik Yönetim gibi mühendislik tasarımı derslerinden oluşur. Bu derslerin tamamında öğrenciler proje yapıp sunarak kendilerini iş dünyasına hazırlama imkanı bulmaktadır. İşletme Mühendisliği yeni mezun dönemleri, mezuniyetleri sonrasında ilk altı ay içerisinde, askerlik görevini yapmaya karar veren mezunlar hariç, 100% oranında iş bulmaktadırlar.Mezunların çalıştıkları alanlar, iş olanakları, ÇAP, Yan Dal ve Yatay Geçiş olanakları ve daha birçok konu hakkında bölümün kendi sayfasından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz :

http://www.islmuh.itu.edu.tr/?page_id=2031

Kerem Tekcan

İTÜ İşletme Mühendisliği 3.Sınıf