Kapatılan Üniversitelerdeki Öğrenciler Ne Olacak ?

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 15 yükseköğretim kurumu kapatılmış, bu yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri yerleştirileceği üniversiteye ödemeye devam edecekleri hükme bağlanmış; bu kararların uygulanması hususunda Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.

28.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurulunda, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin hangi üniversitelere yerleştirileceği hususu ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar görüşülmüş ve karara bağlamıştır.

Bu çerçevede, kapatılmış olan yükseköğretim kurumlarından:1. Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğrencileri Bursa Teknik Üniversitesine,

2. Canik Başarı Üniversitesi Öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesine,

bitki koruma bölümü taban puanları

3. Fatih Üniversitesi Öğrencileri Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dışındaki Programlar için İstanbul Üniversitesine, Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bezmialem Vakıf Üniversitesine,

4. Gediz Üniversitesi Öğrencileri Hukuk Fakültesi dışındaki Programlar için İzmir Katip Çelebi

Üniversitesine, Hukuk Fakültesi öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesine,

5. İpek Üniversitesi Öğrencileri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine,

6. İzmir Üniversitesi Öğrencileri Dokuz Eylül Üniversitesine,

7. Melikşah Üniversitesi Öğrencileri Erciyes Üniversitesine,

8. Mevlana Üniversitesi Öğrencileri Eğitim Fakültesi dışındaki Programları için Selçuk

Üniversitesine, Eğitim Fakültesi öğrencileri Necmettin Erbakan Üniversitesine,

basınç konu anlatımı ygs

9. Murat Hüdavendigar Üniversitesi Öğrencileri İstanbul Üniversitesine,

10. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Öğrencileri Dicle Üniversitesine,

11. Şifa Üniversitesi Öğrencileri Ege Üniversitesine,

12. Süleyman Şah Üniversitesi Öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesine,

13. Turgut Özal Üniversitesi Öğrencileri Yıldırım Beyazıt Üniversitesine,

14. Zirve Üniversitesi Öğrencileri Gaziantep Üniversitesine,

yerleştirileceklerdir.

Bilindiği üzere kapatılan Kanuni Üniversitesi eğitim öğretim başlamamıştır.

Kapatılan Fatih Üniversitesinin öğrenci sayısı fazla olduğundan bu üniversitenin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Karar alınmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ayvansaray üniversitesi bölümleri

Kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, YÖK tarafından yapılan bu yerleştirme dışında, diğer Devlet veya vakıf üniversitelerine yatay geçiş yapma imkânına sahiptirler.

Bu öğrencilerimizin diplomaları, yerleştirildikleri üniversiteler tarafından verilecektir. Diploma eki ve transkriptlerinde önceki yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler belirtilecektir.

Bu süreçte karşılaşılabilecek problemler, yerleştirme yapılan üniversitelerimiz tarafından Yükseköğretim Kurulumuzla işbirliği dahilinde çözüme kavuşturulacaktır.