Kimya 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

En güncel taban puanlarının olduğu ve tercih listesi oluşturabileceğiniz  tercih robotu.

Üniversite Program Adı Puan Taban Puan Başarı Sırası
Türü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya (İngilizce) MF-2 224,4252 272.289
Akdeniz Üniversitesi Kimya MF-2 246,3521 224.951
Anadolu Üniversitesi Kimya MF-2 231,5014 257.739
Anadolu Üniversitesi Kimya (İngilizce) (UOLP – SUNY Albany) (Ücretli) MF-2 250,8935 215.857
Ankara Üniversitesi Kimya MF-2 237,8341 243.192
Ankara Üniversitesi Kimya (İngilizce) MF-2 270,1475 181.460
Atatürk Üniversitesi Kimya MF-2 201,8403 282.939
Balıkesir Üniversitesi Kimya MF-2 226,1953 269.179
Boğaziçi Üniversitesi Kimya (İngilizce) MF-2 429,5134 32.713
Bursa Teknik Üniversitesi Kimya MF-2 234,8927 249.943
Celal Bayar Üniversitesi Kimya MF-2 233,593 252.884
Çukurova Üniversitesi Kimya MF-2 237,3459 244.299
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya MF-2 236,1165 247.133
Dumlupınar Üniversitesi Kimya MF-2 222,0118 275.566
Ege Üniversitesi Kimya MF-2 244,5641 228.613
Erciyes Üniversitesi Kimya MF-2 229,9721 261.173
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya MF-2 230,0978 260.896
Gazi Üniversitesi Kimya (Fen F.) MF-2 232,9578 254.364
Gazi Üniversitesi Kimya (Polatlı Fen-Edebiyat F.) MF-2 229,5345 262.149
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya MF-2 200,4632 283.134
Hacettepe Üniversitesi Kimya MF-2 250,1487 217.386
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya MF-2 368,113 72.725
İstanbul Üniversitesi Kimya MF-2 269,6533 182.289
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya (İngilizce) MF-2 273,9265 175.456
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 276,2556 171.802
Karabük Üniversitesi Kimya MF-2 216,715 279.481
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya MF-2 231,2112 258.420
Kocaeli Üniversitesi Kimya MF-2 228,7647 263.864
Marmara Üniversitesi Kimya MF-2 276,0392 172.109
Mersin Üniversitesi Kimya MF-2 227,2911 266.998
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya MF-2 227,0318 267.521
Namık Kemal Üniversitesi Kimya MF-2 227,544 266.487
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya MF-2 228,1756 265.176
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya (İngilizce) MF-2 366,5992 73.898
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kimya MF-2 206,3823 282.026
Sakarya Üniversitesi Kimya MF-2 232,9571 254.365
Selçuk Üniversitesi Kimya MF-2 226,9801 267.625
Trakya Üniversitesi Kimya MF-2 228,2134 265.092
Uludağ Üniversitesi Kimya MF-2 229,4059 262.435
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya MF-2 307,2656 130.555
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya (İngilizce) MF-2 344,3565 92.284
Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya MF-2 201,4441 283.000
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 372,602 69.267
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) MF-2 347,4825 89.580
Koç Üniversitesi Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 462,4017 16.563

ağız ve diş sağlığı bölümü taban puanları