KPSS

KPSS Çıkmış Sorular

Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız KPSS çıkmış sorular indirme sayfasına gitmek için tıklayın  2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI için TIKLAYINIZ

KPSS Nedir?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Nedir? KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) Nedir? Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır. A-Grubu Kadroları Kaymakamlık, müfettiş-denetmen, …

2017 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız 1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri 3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm 8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri 9-Bölgesel Kalkınma Projeleri  2020 ÜNİVERSİTE TABAN …

2017 KPSS Lisans Geometri Konuları

Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız 1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar 2-Çokgenler ve Dörtgenler 3-Çember ve Daire 4-Analitik Geometri 5-Katı Cisimler  2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI için TIKLAYINIZ

2017 KPSS Lisans Türkçe Konuları

Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız 1- Sözcükte Anlam 2-Cümlede Anlam 3-Paragrafta Anlam 4-Noktalama İşaretleri 5-Yapı Bilgisi 6- Ses Bilgisi 7-Sözcük Bilgisi 8-Cümle Bilgisi 9-Yazım Kuralları 10- Anlatım Bozuklukları 11-Sözel Mantık 2017 kpss lisans türkçe konu dağılımı, 2017 kpss lisans türkçe konuları, 2017 kpss lisans türkçe soru dağılımı, kpss …

2017 KPSS Lisans Matematik Konuları

Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız 1-Temel Kavramlar 2-Sayılar 3-Bölme ve Bölünebilme kuralları 4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK 5-Birinci Dereceden Denklemler 6-Rasyonel Sayılar 7-Eşitsizlik, Mutlak değer 8-Üslü sayılar 9-Köklü sayılar 10-Çarpanlara ayırma 11-Oran-orantı 12-Problemler 13-Kümeler 14-İşlem ve Modüler Aritmetik 15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık 16-Tablo ve Grafikler 17-Sayısal Mantık Problemleri  2020 …

2017 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

Özel Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları ve Fiyatları için tıklayınız 1- Hukukun Temel Kavramları 2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri 3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 5- Yasama 6- Yürütme 7- Yargı 8- Temel Hak ve Hürriyetler 9- İdare Hukuku 10- Uluslararası Kuruluşlar  2020 …