Makine mühendisliği Röportaj

Ahmet Hakan Bozkurt-İstanbul Teknik Üniversitesi 2.Sınıf

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

Otomotivden enerjiye, savunma sanayiden beyaz eşyaya kadar makinanın girdiği her yerde çalışma olanağı bulunulabilir. Çoğu firmada yönetici olarak çalışabilir. Endüstri mühendisliğinden sonra en fazla yönetici yetiştiren mühendislik dalıdır. Statik, mukavemet ve akışkanlar dersleri temelini oluşturur. 3 ve 4. sınıfta seçmeli derslerle öğrenci uzmanlık alanlarına yönlendirilir. Kız oranı merak edilen bir soru tabi. Hayatının dönüm noktasını uçkuruna göre ayarlayacak kişilerin özellikle makina mühendisliğine gelmemeleri tavsiye olunur. Çünkü makina mühendisliğini partnerini bulma değil hayallerini gerçekleştirme adımı olarak görenler başarılı olabilir. Zorluğu açısından diğer mühendislik dallarından zor olduğu bir gerçektir. Makina mühendisliğini dğer mühendislik dalları gibi iyi bir üniversitede okumak mantıklıdır. Bugün işsiz kalan üni mezunları 200.000lik ünilerden mezun olan insanlardır. 200.000de mühendislik yazmak yerine daha spesifik olarak son yıllarda ortaya çıkan yeni meslek dallarına yönelebilirsiniz. Piyasada çok fazla makina mühensisi var.