ODYOLOJİ (MF-3)

Odyoloji Bölümünün Ortaya Çıkışı : Türkiye’de ilk kez, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Odyoloji yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve bu alanda uzman yetiştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte, konuşma bozukluğu alanındaki ihtiyaç ve bu alanda eğitim veren bir kurum olmaması nedeniyle 1987 yılında Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları yüksek lisans programı olarak eğitime devam edilmiştir. Günümüzde halen Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri’nde yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Dokuz Eylül, Çukurova, Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri’nde yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu konusundaki güncel bilimsel verileri hastalarının yararına kullanmayı öğreten bir bilim dalıdır. Bu program sayesinde alanda yetkin insan gücünün kazandırılmasının yanısıra toplumumuzda işitme kaybı ve denge bozuklukları alanındaki sorunlarının belirlenmesi, sorunların ve önceliklerin ortaya konması, bu sorunların giderilmesi için çözüm yollarının aranması hedeflenmektedir.Programın amacı : İşitme kaybı ve denge bozuklukları alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, farklı yaş gruplarının işitme, konuşma ve dengeyle ilişkili sorun ve gereksinimlerini belirleyen, bireye ve gruba özel danışmanlık ve eğitim veren, branşıyla ilgili hastalıklara yönelik olarak güncel bilimsel bilgi doğrultusunda erken ve doğru şekilde tanı, tedavi ve rehabilitasyon programları uygulayan, geliştiren, ayrıca bu konularda üst düzeyde araştırma-geliştirme etkinlikleri gerçekleştiren odyologlar yetiştirmektir.beykoz üniversitesi taban puanları 2019

İş İmkanları : Ülkemizde bugün ve gelecekte kolay iş bulacağı düşünülen bir meslektir. Türkiye’de odyologlar hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde çalışabilmektedir. Programdan mezun olacak odyologlar devlet ve özel sektör hastanelerinde, işitme cihazı ve koklear implant merkezlerinde çalışabilir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak odyoloji uzmanı veya odyoloji doktoru ünvanı elde ettikleri takdirde odyoloji lisans programlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.2016 yerleştirme sonuçlarına göre

Hacettepe Üniversitesi 23.810 sıralama ve 444,570  MF-3 puanı ile,

İstanbul Üniversitesi    26.933 sıralama ve 438,164  MF-3 puanı ileİnönü Üniversitesi        32.680 sıralama ve 427,38  MF-3  puanı ile    öğrenci almıştır