ÖSYM’nin En Çok Sorduğu Eserler (Bakmadan Sınava Girmeyin)

Üniversite takipçileri işte size geçim yılların analiziyle ortaya çıkan bir tablo , geçmişte çıkanlar elbette tekrar çıkabilmekte hatta bazı kalıplaşmış sorular ile her sene karşılaşabilmekteyiz. Biz de bunu göz önün de bulundurarak LYS Edebiyatta size yardımcı olacağınızı düşündüğümüz bu tabloyu paylaşmak istedik.

ÖSYM’nin EN Çok Sorduğu Eserler (LYS EDEBİYAT)

Listeleri PDF olarak indirmek için TıklayınAyrıca aşağıdaki listeyide dikakte almanızı tavsiye ederiz

Listeleri PDF olarak indirmek için Tıklayın

AYRICA AŞAĞIDAKİ ESERLERE BAKMANIZ GEREKMEKTEDİR :

İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Dönemi

Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig )

Kaşgarlı Mahmut  ( Divan-ı Lügati’t Türk )

Yazarı belli değil  (Dede Korkut Hikayeleri )

Divan ve Halk Edebiyatı

Şeyhi (Harname, Hüsrev ü Şirin )

Ali Şir Nevai ( Mecalisü’n Nefais )

Şeyh Galip ( Hüsn ü Aşk )

Nabi ( Hayriyye, Hayrabad, Sur-name )

Nergisi ( Hamse )

Kâtip Çelebi ( Keşfü’z Zünun, Cihannüma )

Fuzuli ( Beng ü Bade, Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi, Şikayetname, Hadikatü’s Süeda, Mektubat, Sıhhat u Maraz, Heft Cam )

Baki (Kanuni Mersiyesi, Hadis-i Erbain Tercümesi, Fazail-i Mekke )

Nedim ( Divan )

Ahmedi ( İskendername )

Mevlana ( Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fih-i Ma-Fih, Mecalis-i Seba, Mektubat )

Aşık Paşa ( Garipname )

Mercimek Ahmet ( Kabusname )

Yunus Emre ( Risaletü’n Nushiyye )

Hacı Bektaş Veli ( Makalat )

Tanzimat Edebiyatı

Namık Kemal ( İntibah, Cezmi, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk )

Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası )

Semipaşazade Sezai ( Sergüzeşt )

Nabizade Nazım (Karabibik, Zehra )

Şemsettin Sami ( Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat )

Ahmet Mithat Efendi ( Felatun Bey’le Rakım Efendi )

Şinasi ( Şair Evlenmesi )

Servet-i Fünûn Edebiyatı

Halit Ziya Uşaklıgil ( Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Kırk Yıl )

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, İffet, Metres, Cehennemlik, Şık )

Mehmet Rauf ( Eylül )

Hüseyin Cahit Yalçın ( Hayal İçinde )

lys 1 deneme önerisi

Milli Edebiyat

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ( Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban, Hep O Şarkı, Panorama, Nur Baba )

Halide Edip Adıvar ( Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Dağa Çıkan Kurt )

Reşat Nuri Güntekin ( Yaprak Dökümü, Yeşil Gece, Acımak, Anadolu Notları )

Ebubekir Hazım Tepeyran ( Küçük Paşa )

Ömer Seyfettin ( Efruz Bey )

BU YAZILARIMIZI OKUYUN:

1)Eşit Ağırlık (TM) Öğrencilerine Çok Önemli Tavsiyeler2)LYS DİL VE ANLATIM 5 ALTIN TAVSİYE