SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA’DAKİ FAKÜLTELER

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara)
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
  Hemşirelik (Ankara)
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
  Beslenme ve Diyetetik (Ankara)
  Çocuk Gelişimi (Ankara)
  Ebelik (Ankara)
  Ergoterapi (Ankara)
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara)
  Odyoloji (Ankara)
  Sağlık Yönetimi (Ankara)
  Sosyal Hizmet (Ankara)
Gülhane Tıp Fakültesi
  Gülhane Tıp (Ankara)
  Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
  Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
  Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)