Söz Yorumu Konu Anlatımı

SÖZ YORUMU

Birden fazla kelimenin oluşturduğu öbeği anlamlandırmaya söz yorumu denir. Bir cümle ya da parçada geçen kelime grubunun anlamını bulma yani söz yorumu ile ilgili son yıllarda çok fazla soru çıkmaktadır.Söz Yorumu ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler
Örnek 1

O, eserlerinde kendi imzasını taşıyan nadir sanatçılarımızdan biridir.
(söz yorumu: özgün olma)
Örnek 2

Onun eserleri klasik eser olarak kabul görür.
(söz yorumu: değerini her asırda devam ettiren)


Örnek 3Eserlerinde sözcükleri kılı kırk yararak seçer.
(söz yorumu: titizlikle)


Örnek 4

Mustafa, üstünkörü bir şekilde konuya bakmış.
(söz yorumu: detaya girmeden, şöyle bir bakmak)


Örnek 5

O, gece gündüz demeden çalışıyordu.
(söz yorumu: sürekli, aralıksız)


Örnek 6

Onun hiçbir zaman şansının yaver gittiğini görmedim.
(söz yorumu: şanslı olmayan)


Örnek 7

O, her zaman ince eleyip sık dokuyan biriydi.
(söz yorumu: titiz olmak)


Örnek 8

Yıllar yılı aynı köyde aynı evde yaşadı.
(söz yorumu: daima, sürekli)

islam tarihi ve uygarlığı konu anlatımı


Örnek 9

Günübirlik gezi için Almanya’ya gitti.
(söz yorumu: kısa süreliğine)


Örnek 10

Çocuk gün geçtikçe kendini toparlıyordu.
(söz yorumu: zamanla)


Örnek 11

ikide bir bize bir şey söylüyordu.
(söz yorumu: sık sık)


Örnek 12

Hiç değilse sen zamanında gelseydin.
(söz yorumu: en azından)


Örnek 13

O sanki ağzını kiraya vermiş de gelmiş bize.
(söz yorumu: hiç konuşmamak)


Örnek 14

Bunları bile bile bize yaptılar.
(söz yorumu: göz göre göre, isteyerek)


Örnek 15

Onun güle oynaya işe geldiği bir günü hatırlamıyorum.

ambulans hemşireliği taban puanları

(söz yorumu: neşeli, şen, şakrak)


Örnek 16

Öğretmen atamaları için “eli kulağında” dedi.
(söz yorumu: çıktı çıkacak, az kaldı)


Örnek 17

Mustafa yine turnayı gözünden vurdu.
(söz yorumu: tam isabet anlamında)


Örnek 18

Her zamanki gibi başına buyruk davrandı.
(söz yorumu: kimseye danışmadan)