TEOG Sistemi Nasıldır?

TEOG MODELİ NASIL İŞLER

2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler:

mühendislik 240 bin barajı  • Fen ve Teknoloji
  • Matematik
  • Türkçe
  • Yabancı Dil
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak

Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek

Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek

Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek

Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak

Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak

Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak.

2017 ek yerleştirme taban puanları

Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

  1. Tercih önceliği,
  2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
  3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.