TEOG Türkçe Soru Taktikleri

Türkçe  

•    Türkçe sorularında öncelikle soru kalıbı tam olarak okunmalıdır. Soru kalıbı tam anlaşılmadan direk cevaplara bakmak bizleri yanıltacaktır. Bu nedenle soru dikkatle okunmalı ve gerekirse sorunun temel kısmının altı çizilmelidir.
•    Paragraf sorularında paragraf dikkatle okunmalıdır. Karşımıza bazen öyle şıklar çıkabilir ki mantıken doğru olmasına karşın paragrafta ona değinmemişse onu doğru kabul etmememiz gerekebilir.
•    Sorularda bizden istenen cevabın dışında fazladan bir şey istenmeyeceğini unutmamalıyız.
•    Soruları acele ve hızlı şekilde okuduğumuzda bazen olumlu-olumsuz, doğrudur-yanlıştır, gibi soru köklerini atlamamıza yol açacaktır. Sınavın kırk dakika olduğunu unutmayalım. Her soruya ayıracak iki koca dakikanız olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
•    Bazı soruların cevaplarında tereddüt edebiliriz. Bu durumlarda şıklardan soruya gitmekte bir çözüm yoludur.
•    Uzun paragraf sorularında önce soru cümlesinin okunup ardından paragrafın okunması, paragrafın daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır.
•    Uzun paragraf sorularında çelişkiye düşmemek adına gerekirse her şık için yeniden paragrafı gözden geçirin.
•    Hiçbir soruyu tam olarak emin olmadan işaretlemeyin.
•    TEOG sınavında yanlış cevapladığınız sorularınız, doğru cevaplara etki etmeyeceğinden sona bıraktığınız sorularda cevap şıklarında eleme yapmaya çalışarak ikiye düşürün ve daha sonra aklınıza en çok uyan şıkkı işaretleyin.

muğla da kaç üniversite var