YKS Edebiyat’ta En Çok Sorulan Eserler ve Yazarları

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sorduğuYKS Edebiyat sınavlarını analiz ederek YKS edebiyat en çok sorulan yazar ve eserleri sizlere maddeler halinde sunuyoruz. Bu yazar ve eserlerin gelecek yıllarda da sorulma ihtimali çok yüksek bunun için aşağıdaki yazar ve eserlere dikkatli çalışarak netlerinizi arttırabilirsiniz. Sınavlarda en çok sorulan eser ve yazarların isimlerini sizler için derledik. Aşağıda gördüğünüz tüm isimler, ÖSYM’nin özellikle son yıllarda sorduğu yazarlara veya eserlere aittir.

İslamiyet Öncesi ve İslami Dönem

Yusuf Has Hacip

 • Kutadgu Bilig

Kaşgarlı Mahmut • Divan-ı Lügat-it Türk

Divan ve Halk Edebiyatı

Şeyhi

 • Harname
 • Hüsrev-ü Şirin

Ali Şir Nevai

 • Mecalisü’n Nefais

Şeyh Galip

 • Hüsn-ü Aşk

Nabi

 • Hayriyye
 • Hayrabat

Katip Çelebi

 • Keşfü’z Zünun
 • Cihannüma

Fuzuli

 • Beng ü Bade
 • Leyla ile Mecnun
 • Su Kasidesi
 • Şikayetname

Baki

 • Kanuni Mersiyesi

Ahmedi

 • İskendername

Mevlana

 • Mesnevi
 • Divan-ı Kebir

Aşık Paşa

 • Garipname

Mercimek Ahmet

 • Kabusname

Yunus Emre

 • Risaletü’n Nushiyye

Hacı Bektaş Veli

 • Makalat

Tanzimat I. Dönem Edebiyatı

İbrahim Şinasi

 • Şair Evlenmesi

Namık Kemal

 • Vatan Yahut Silistre
 • Zavallı Çocuk
 • İntibah
 • Cezmi

Ziya Paşa

 • Zafername
 • Rüya
 • Harabat
 • Şiir ve İnşa

Ahmet Mithat Efendi

 • Felatun Bey’le Rakım Efendi
 • Dürdane Hanım
 • Letaif-i Rivayat
 • Avrupa’da Bir Cevelan

Şemsettin Sami

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Kamus-ı Türki (Kamus-ı Fransevi, Kamus-ı Arabi, Kamus’ul Alam)

Ahmet Vefik Paşa

 • Şecere-i Türk
 • Lehçe-i Osmani

Tanzimat II. Dönem Sanatçıları

Recaizade Mahmut Ekrem

 • Araba Sevdası
 • Zemzeme
 • Çok Bilen Çok Yanılır

Abdülhak Hamit Tarhan

 • Makber
 • Sahra
 • Validem
 • Nesteren

Samipaşazade Sezai

 • Sergüzeşt
 • Küçük Şeyler

Muallim Naci

 • Lugat-ı Naci
 • Demdeme
 • Ateşpare
 • Şerare

Nabizade Nazım

 • Karabibik
 • Zehra

Servet-i Fünun Dönemi

Tevfik Fikret

 • Rubab-ı Şikeste
 • Rubab’ın Cevabı
 • Haluk’un Defteri
 • Şermin

Cenap Şahabettin

 • Hac Yolunda
 • Avrupa Mektupları
 • Afak-ı Irak

Halit Ziya Uşaklıgil

 • Mai ve Siyah
 • Aşk-ı Memnu
 • Kırık Hayatlar
 • Mezardan Sesler

Mehmet Rauf

 • Eylül

Hüseyin Cahit Yalçın

 • Nadide
 • Hayal İçinde

Süleyman Nazif

 • Firak-ı Irak
 • Batarya ile Ateş

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 • Gönül Hanım
 • Haristan ve Gülistan
 • Çağlayanlar

Servet-i Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar

Hüseyin Rahmi Gürpınar

 • Şık
 • Mürebbiye
 • Şıpsevdi
 • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

Ahmet Rasim

 • Meyl-i Dil
 • Gülüp Ağladıklarım

Fecr-i Ati Edebiyatı

Ahmet Haşim

 • Göl Saatleri
 • Gurabahane-i Laklakan

Emin Bülent Serdaroğlu

 • Kin
 • Hatay’a Selam
 • Dev Şarkısı

Tahsin Nahit

 • Ruh-ı Bikayd
 • Ben Başka

Milli Edebiyat Dönemi

Mehmet Emin Yurdakul

 • Türk Sazı
 • Ey Türk Uyan
 • Tan Sesleri
 • Ordunun Destanı
 • İsyan ve Dua

Ziya Gökalp

 • Kızıl Elma
 • Yeni Hayat
 • Altın Işık

Ömer Seyfettin

 • Yüksek Ökçeler
 • And
 • Başını Vermeyen Şehit
 • Yalnız Efe
 • Kaşağı
 • Pembe İncili Kaftan
 • Efruz Bey

Ali Canip Yöntem

 • Geçtiğim Yol

Fuat Köprülü

 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
 • Türk Saz Şairleri Antolojisi

Rıza Tevfik Bölükbaşı

 • Serab-ı Ömrüm

Halide Edip Adıvar

 • Handan
 • Ateşten Gömlek
 • Sinekli Bakkal
 • Yolpalas Cinayeti
 • Akile Hanım Sokağı

Reşat Nuri Güntekin

 • Akşam Güneşi
 • Acımak
 • Anadolu Notları
 • Yaprak Dökümü
 • Yeşil Gece

Refik Halit Karay

 • Memleket Hikâyeleri
 • Gurbet Hikâyeleri
 • Bugünün Saraylısı
 • İstanbul’un Bir Yüzü

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • Kiralık Konak
 • Nur Baba
 • Hüküm Gecesi
 • Sodom ve Gomore
 • Yaban

Hamdullah Suphi Tanrıöver

 • Dağ Yolu
 • Günebakan

Milli Edebiyat Yıllarında Yaşayan Bağımsız  Sanatçılar

Mehmet Akif Ersoy

 • Safahat

Yahya Kemal Beyatlı

 • Kendi Gök Kubbemiz
 • Eski Şiirin Rüzgârıyla
 • Bitmemiş Şiirler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Yedi Meşaleciler

Sabri Esat Siyavuşgil

 • Odalar ve Sofalar

Vasfi Mahir Kocatürk

 • Tunç Sesleri
 • Hayat Şarkıları

Cevdet Kudret Solok

 • Sınıf Arkadaşları
 • Havada Bulut Yok
 • Karıncayı Tanırsınız
 • Tersine Akan Nehir
 • Rüya İçinde Rüya

Kenan Hulusi Koray

ilahiyat puanları 2017

 • Osmanoflar
 • Bir Yudum Su

Yaşar Nabi Nayır

 • Kahramanlar
 • Onar Mısra
 • Sevi Çıkmazı

Ziya Osman Saba

 • Sebil ve Güvercinler
 • Geçen Zaman
 • Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

Garipçiler

Orhan Veli Kanık

 • Garip
 • Vazgeçemediğim

Oktay Rifat Horozcu

 • Perçemli Sokak
 • Aşık Merdiveni

Melih Cevdet Anday

 • Rahatı Kaçan Ağaç
 • Telgrafhane

II. Yeniciler

Cemal Süreya

 • Üvercinka
 • Göçebe
 • Güz Bitiği

Ece Ayhan

 • Kınar Hanımın Denizleri
 • Bakışsız Bir Kedi Kara
 • Çok Eski Adıyladır

Edip Cansever

 • İkindi Üstü
 • Dirlik Düzenlik
 • Yerçekimli Karanfil
 • Ben Ruhi Bey Nasılım

Sezai Karakoç

 • Şahdamar
 • Hızırla Kırk Saat
 • Kıyamet Aşısı
 • Zamana Adanmış Sözler
 • Alınyazısı Saati

Turgut Uyar

 • Tütünler Islak
 • Kayayı Delen İncir

İlhan Berk

 • Güneşi Yakanların Selamı
 • Günaydın Yeryüzü
 • Deniz Eskisi
 • Avluya Düşen Gölge

Hisarcılar

İlhan Geçer

 • Büyüyen Eller
 • Bir Bulut Geçti
 • Özlem Rıhtımı
 • Yeşil Çağ

Mehmet Çınarlı

 • Gerçek Hayali Aştı
 • Zaman Perdesi

Munis Faik Ozansoy

 • Büyük Mabedin Eşiğinde
 • Zaman Saati

Mustafa Necati Karaer

 • Güvercin Uçurmak
 • Sevmek Varken
 • Kuşlar ve İnsanlar

Gültekin Samanoğlu

 • Alacakaranlık
 • Uzun Vuran Gölge

Yavuz Bülent Bakiler

 • Duvak
 • Harman
 • Bir Gün Baksam ki Gelmişsin
 • Unutamadıklarım
 • Gönlümdekiler ve Ötekiler

Bekir Sıtkı Erdoğan

 • Bir Yağmur Başladı
 • Kışlada Bahar
 • Binbirinci Gece

Yahya Akengin

 • Saatler ve Çehreler
 • Eylül Kuşatması
 • Özledim Yokuşları
 • Dönüş Acıları

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

 • Bozkurtların Ruhu
 • Gençosman Destan
 • Malazgirt Destanı
 • Bozkurtların Destanı
 • Kopuzdan Ezgiler
 • Salur Kazan Destanı
 • Boğaç Han Destanı
 • Destanlarda Uyanmak
 • Destanlar Burcu
 • Alperenler Destanı

Maviciler

Atilla İlhan

 • Ben Sana Mecburum
 • Sisler Bulvarı
 • Ayrılık Sevdaya Dahil

Ahmet Oktay

 • Gölgeleri Kullanmak
 • Her Yüz Bir Öykü Yazar
 • Kara Bir Zamana Alındık
 • Söz Acıda Sınandı

Ferit Edgü

 • Ah Minel Aşk
 • Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı
 • Çığlık

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Diğer Sanatçılar

Kemal Tahir

 • Esir Şehrin İnsanları
 • Esir Şehrin Mahpusu
 • Yorgun Savaşçı
 • Devlet Ana
 • Sağırdere
 • Bozkırdaki Çekirdek

Orhan Kemal

 • Cemile
 • Murtaza
 • Bereketli Topraklar Üzerinde
 • Hanımın Çiftliği
 • Eskici ve Oğulları
 • Arkadaş Islıkları

Yaşar Kemal

 • Ağrı Dağı Efsanesi
 • Demirciler Çarşısı Cinayeti
 • İnce Memed
 • Orta Direk
 • Ölmez Otu
 • Üç Anadolu Efsanesi
 • Yer Demir Gök Bakır
 • Yılanı Öldürseler

Rıfat Ilgaz

 • Hababam Sınıfı
 • Karartma Geceleri
 • Pijamalılar (Bizim Koğuş)
 • Apartıman Çocukları

Abdülhak Şinasi Hisar

 • Fehim Bey ve Biz
 • Çamlıca’daki Eniştemiz

Tarık Buğra

inönü okul öncesi

 • Küçük Ağa
 • İbişin Rüyası
 • Osmancık
 • Siyah Kehribar

Cahit Külebi

 • Yeşeren Otlar
 • İçi Sevda Dolu Yolculuk
 • Türk Mavisi

Cevat Şakir Kabaağaçlı

 • Aganta Burina Burinata
 • Turgut Reis

Memduh Şevket Esendal

 • Ayaşlı ile Kiracıları
 • Miras
 • Hava Parası
 • Mendil Altında

Necati Cumalı

 • Susuz Yaz
 • Ay Büyürken Uyuyamam
 • Dila Hanım
 • Tütün Zamanı (Zeliş-Yağmurlarla Topraklar-Acı Tütün)

Nurullah Ataç

 • Karalama Defteri
 • Söz Arasında
 • Günlerin Getirdiği

Ahmet Hamdi Tanpınar

 • Huzur
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Beş Şehir

Behçet Necatigil

 • Kapalı Çarşı
 • Evler
 • İki Başına Yürümek
 • Kareler Aklar
 • Sevgilerde

Fazıl Hüsnü Dağlarca

 • Çocuk ve Allah
 • Havaya Çizilen Dünya
 • Üç Şehitler Destanı
 • Yedi Memetler
 • Çanakkale Destanı
 • İstanbul-Fetih Destanı
 • 19 Mayıs Destanı

Cahit Sıtkı Tarancı

 • Ömrümde Sükût
 • Otuz Beş Yaş
 • Düşten Güzel

Ahmet Muhip Dıranas

 • Kırık saz

Sabahattin Ali

 • Kuyucaklı Yusuf
 • Kürk Mantolu Madonna

Oğuz Atay

 • Tutunamayanlar

Orhan Asena

 • Kurtuluş Savaşı Destanı
 • Fadik Kız
 • Ölü Kentin Nabzı

Samiha Ayverdi

 • Aşk Bu İmiş
 • Batmayan Gün
 • Mesih Paşa İmamı
 • İbrahim Efendi Konağı

Yusuf Atılgan

 • Aylak Adam
 • Anayurt Oteli

Fakir Baykurt

 • Yılanların Öcü
 • Irazca’nın Dirliği
 • Tırpan
 • Kaplumbağalar
 • Köygöçüren

Arif Nihat Asya

 • Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
 • Kökler ve Dallar
 • Dualar ve Aminler

Kemalettin Kamu

 • Gurbet
 • Gurbet Geceleri
 • Gurbette Renkler
 • Bingöl Çobanları

Ömer Bedrettin Uşaklı

 • Yayla Dumanı
 • Sarıkız Mermerleri

Necip Fazıl Kısakürek

 • Kaldırımlar
 • Ben ve Ötesi
 • Örümcek Ağı

Zeki Ömer Defne

 • Denizden Çalınmış Ülke
 • Ziller Çalacak

Peyami Safa

 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Fatih-Harbiye
 • Bir Tereddüdün Romanı
 • Yalnızız
 • Sözde Kızlar
 • Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

Haldun Taner

 • Keşanlı Ali Destanı

Sait Faik Abasıyanık

 • Semaver
 • Sarnıç
 • Şahmerdan
 • Son Kuşlar

Aka Gündüz

 • Bir Şoförün Gizli Defteri
 • Dikmen Yıldızı
 • Üç Kızın Hikayesi

Bahaeddin Özkişi

 • Sokakta
 • Köse Dadı
 • Uçtaki Adam

Cahit Zarifoğlu

 • İşaret Çocukları
 • Yedi Güzel Adam
 • Korku ve Yakarış

Erdem Beyazıt

 • Sebep Ey

Özdemir Asaf

 • Yalnızlık Paylaşılmaz
 • Dünya Kaçtı Gözüme

Rasim Özenören

 • Gül Yetiştiren Adam
 • Hastalar ve Işıklar
 • Çok Sesli Bir Ölüm

Adalet Ağaoğlu

 • Ölmeye Yatmak

Kemal Bilbaşar

 • Memo
 • Cemo

Talip Apaydın

 • Sarı Traktör
 • Define

Füruzan

 • Parasız Yatılı
 • Benim Sinemalarım

Emine Işınsu

 • Küçük Dünya
 • Azap Toprakları
 • Çiçekler Büyür

Nezihe Meriç

 • Korsan Çıkmazı
 • Bir Kara Derin Kuyu

Orhan Pamuk

 • Kara Kitap
 • Yeni Hayat
 • Benim Adım Kırmızı

Bilge Karasu

 • Kılavuz
 • Göçmüş Kediler Bahçesi

Orhan Akbal

 • Garipler Sokağı
 • Suçumuz İnsan Olmak
 • Berber Aynası

Vüsat O. Bener

 • Siyah Beyaz

Kaynak:fulyahoca.com